Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel Firmy BUS-CENTER z siedzibą w Strawczynie, 26-067  przy ul. Spacerowej 26B. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi z oferty Firmy.

  1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych biuro@bus-center.com.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zlecenia zgodnego z ofertą Firmy na podstawie  Ustawy z dnia 23.04.1964 r. oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).  Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i ewentualnej gwarancji.
  3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą  przetwarzane jedynie w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji celu ich przetwarzania a ponadto prawo RP nanosi obowiązki podatkowe, których spełnienie wymaga Twoich danych osobowych.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, w przypadku niemożności wykonania części zlecenia, dane osobowe są kodowane i nie możliwe do identyfikacji.
  6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w systemie informatycznym administratora danych. Proces ten polegał będzie na tworzeniu bazy danych z której będą generowane wydruki na potrzeby ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych (podstawa prawna:   art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.)
Rozumiem

test

Na nasze usługi udzielamy gwarancji.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego Klienta.

Tworzymy unikalne zabudowy względem najbardziej wymagających potrzeb rynkowych.

Nasza produkcja jest zgodna z dokumentacją homologacyjną i normami jakości.

Autobusy kontrolujemy na każdym etapie produkcji.

About Us

Our company was established in 2003 under the name „Zakład Usługowo-Tapicerski Tomasz Gad” [Upholstery Services Enterprise Tomasz Gad]. The bus superstructure production commenced in 2005. At that time the company developed own superstructure production technology, that has constantly been improved since then and has implemented market novelties taking into account the individual needs of our clients. In 2015, in November, we obtained the complete vehicle approval for the production of superstructures on the base of MB Sprinter, under the name of BUS-CENTER. We chose this name for the company and starting July 2017 we are in Central Register of Businesses [CEIDG] as BUS-CENTER Tomasz Gad.

At the turn of 2018 we started cooperation with IVECO Poland. We are the manufacturer of bus superstructure on the base of IVECO Daily 50C and 65C.

Guarantee

Taking into account the essential role of not only obtaining clients, but also their maintenance, we care for fast and efficient guarantee services and complaint management. We have different approach to each client we counsel and advise, and we are flexible. We provide guarantee for the completed bus superstructures.

Internal ISO standard

We are constantly modernizing our enterprise and develop the production technology, adjusting it the the needs and requirements of vehicle manufacturers and our clients. For this purpose, in 2015 we implemented the internal Quality Management System. The standard of our company is the comprehensive service provided to clients and quality control at each stage of the production process, in conformity with the implemented ISO quality system.

CERTIFICATES

We have been cooperating with goods and materials suppliers as this cooperation give us the guarantee for the superstructures completed by us. Our works conform with standards and regulations, have all the required documents, such as: certificates, approvals, attestations. As a result, we also have the possibility of providing services for our clients in the area of whole Poland.

logo-intap.png
logo-webasto.png
Vektor-Smartobjekt_logo.png

Nasi Partnerzy

Nasi Klienci