autobus CNG Bus-Center

Czy autobusy CNG to przyszłość polskiej komunikacji miejskiej?

Czy autobusy CNG to przyszłość polskiej komunikacji miejskiej?

autobus CNG Bus-Center

Spis treści:

Autobusy elektryczne oraz autobusy CNG to najszybciej rozpowszechniające się środki komunikacji miejskiej od 2020 roku. Wykorzystanie autobusów na gaz w Polsce stale rośnie, tym bardziej że przemawia za tym argument ekonomiczny oraz ekologiczny. Ceny nowych pojazdów dieslowskich zbliżają się do autobusów napędzanych gazem, natomiast zyski dla ekosystemu są nieporównywalne w przypadku stosowania technologii CNG. Możemy jedynie ubolewać, że zmiany zachodzą zbyt wolno. Czy rzeczywiście? Czy autobusy CNG to przyszłość polskiej komunikacji miejskiej? Sprawdźmy, jak sytuacja autobusów zapędzanych sprężonym gazem wygląda na ten moment oraz jakie są ich rokowania.

Jak zmienia się liczba autobusów CNG w Polsce?

Jak podaje Polski związek Przemysłu motoryzacyjnego, dane z 2019 roku wskazują, że na 1032 zakupione autobusy miejskie, aż 231 z nich wyposażone były w napęd CNG. Oznacza to, że już 2 lata temu udział autobusów CNG w rynku komunikacyjnym sięgnął poziomu 22%.

W I półroczu 2020 roku autobusy napędzane paliwami alternatywnymi stanowiły ponad połowę wszystkich nowo zarejestrowanych autobusów w miejskich spółkach transportowych. Z czego jedna trzecia to autobusy CNG. Oznacza to, że odnotowujemy się kolejny wzrost, tym razem dochodzący do 33%.

Najpewniej jest to zasługa regulacji wprowadzanych przez polski rząd, dotyczących zniesienia akcyzy oraz wprowadzenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nie można także pominąć widocznej w ostatnich latach zmiany nastawienia samorządów do zagadnień związanych z ochroną środowiska. W końcu to w rękach zarządów poszczególnych miast leży wybór oraz zakup autobusów komunikacji miejskiej.

Dane za rok bieżący nie są jeszcze zamknięte, jednak dane o wzroście sprzedaży CNG w Polsce o 30% do końca kwietnia 2021 roku jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Podobnie jak stosunek liczby zarejestrowanych w tym okresie autobusów napędzanych gazem w odniesieniu do pozostałych. 22 na 100 oznacza, że udział autobusów CNG w rynku po trzech miesiącach tego roku wynosi aż 22%. A to dopiero początek.

Zapotrzebowanie na autobusy CNG w aglomeracjach

Samorządy miast muszą liczyć się z realiami własnych budżetów. Dane dotyczące inwestycji w autobusy CNG dają podstawy do twierdzenia, iż są one jak najbardziej korzystne. Dobrym przykładem jest Rzeszów, miasto będące pionierem w wykorzystaniu autobusów gazowych w Polsce. W wywiadzie z 16 marca tego roku prezes MPK Rzeszów potwierdził, że aktualnie w posiadaniu przedsiębiorstwa znajduje się 45% floty zasilane gazem, co daje 102 autobusy CNG. Na wybór miały wpływ analizy finansowe, które wskazały na niższe koszty eksploatacyjne, a także niższą cenę pojazdów gazowych. Wskutek czego prowadzi to do deklaracji zwiększenia floty CNG o kolejne pojazdy. Rok 2021 powinien zamknąć się wskaźnikiem 54%, a dotyczy to jedynie Rzeszowa. Podobne podejście reprezentują między innymi: Warszawa, Tarnów, Tychy czy Bielsko-Biała.

Autobusy CNG – czy będą przyszłością komunikacji miejskiej?

Wymieniowa wcześniej ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych składa się z wielu wymogów. Jednym z nich jest przepis mówiący, aby od 1 stycznia 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego powyżej 50 tys. mieszkańców zlecały zadania publiczne (poza transportem) firmom z co najmniej trzydziestoprocentowym udziałem w taborze pojazdów elektrycznych lub na gaz.

Autobusy CNG są mniej kosztowne niż wszelkie inne pojazdy niskoemisyjne, zatem to w nich należy upatrywać główną siłę komunikacji miejskiej oraz nadzieję dla producentów na najbliższe lata. Tym bardziej że podobne wnioski wyciągnięto już w Szwecji, Hiszpanii, Francji i Włoszech. Kolejne Państwa Europejskie planują wprowadzić przepisy, których głównym celem będzie zmiana tradycyjnych paliw na ich ekologiczne odpowiedniki.

Firma Bus Center — producent autobusów CNG oraz autobusów elektrycznych

Nasza firma pragnie mieć swój wkład w rozwój polskiego transportu, dlatego właśnie postanowiliśmy rozszerzyć swoje usługi. Firma Bus-Center to już nie tylko instalacja zabudowy do autobusów, lecz również produkcja niskoemisyjnych autobusów CNG oraz autobusów zasilanych prądem. Dzięki temu nasza marka realnie przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród użytkowników komunikacji miejskiej oraz zrobi krok w stronę ekologicznych rozwiązań XXI wieku. Rozwijamy się razem z Wami – wybierz autobus CNG.

Chcesz dowiedzieć się więcej o autobusach niskoemisyjnych? Sprawdź nasz poprzedni wpis dotyczący autobusów elektrycznych. Jak rynek autobusów elektrycznych zmienił się na przestrzeni lat?