Polska produkcja autobusów – raporty podsumowania 2021 roku

Polska produkcja autobusów – raporty podsumowania 2021 roku

Polska produkcja autobusów – raporty podsumowania 2021 roku

Polska produkcja autobusów – raporty podsumowania 2021 roku

Spis treści:

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, opierając się na danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, rok 2021 zamknął się liczbą 1362 nowych autobusów, co stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego o 133 sztuki. Analizy PZPM i JMK wskazują, iż za obecne wyniki w porównaniu z 2019 rokiem odpowiada stale trwająca pandemia COVID-19 i związany z nią kryzys gospodarczy, który nie ominął także szeroko rozumianego transportu autobusowego wraz z branżami powiązanymi. Czy i kiedy rynek powróci do poziomu z lat 2018-2019, kiedy to polscy przewoźnicy kupowali 2,7 –2,5 tys. nowych autobusów rocznie?

Analiza sytuacji na rynku autobusowym na przestrzeni całego 2021 roku

Pierwszy kwartał 2021 roku cechował się znacznymi spadkami rejestracji nowych pojazdów. Symptomy poprawy pojawiły się dopiero w kwietniu i trend ten dało się utrzymać z niewielkimi korektami do końca sezonu wakacyjnego. Wrzesień wraz z kolejnymi miesiącami zapisał się spadkami liczby nowych rejestracji, przy czym niechlubnym rekordzistą okazał się październik z ubytkiem na poziomie aż 51,7%. Grudniowa zwyżka stanowiąca 141 nowych autobusów zarejestrowanych nie mogła już niestety uratować sytuacji. Porównanie dotyczy roku 2020, w którym także wykazano 40% stratę, zatem wymienione wzrosty należy traktować jako próby wychodzenia z pewnego rodzaju zapaści. Słabe wyniki potrafią mocno zmartwić, a na dodatek pokazują one, że w warunkach pandemii wakacyjny wzrost dosyć szybko i gwałtownie kończy się w jesień. Niestety, trudno w tej sytuacji o pozytywne rokowania, a sam powrót do normalności zajmie prawdopodobnie kilka lat. Nie należy przy tym zapominać o kłopotach dotykających branże powiązane z przemysłem autobusowym, szczególnie w kontekście zapewnienia ciągłości dostaw komponentów elektronicznych.

Sprzedaż w segmencie MINI

Nie można oczekiwać, by w tym świetle inaczej prezentowały się osiągnięcia sektora dotyczącego minibusów. W 2021 roku liczba rejestracji minibusów osiągnęła poziom 605 sztuk, co oznacza spadek w stosunku do roku 2020 o 65 pojazdów (-9,7% r/r).

Powyższa informacja jest o tyle istotna, że Polska jest jednym z liderów pośród krajów zajmujących się na przemysłową skalę MINI produkcją, a pojazdy z lokalnymi zabudowami sprzedają się zdecydowanie lepiej aniżeli fabrycznie gotowe konstrukcje. Chcemy również wspomnieć, że firma Bus-Center została wspomniano jako jeden z krajowych producentów zabudowy do busów, którzy zdominowali sprzedaż mini busów.

Z uznaniem należy odnotować, iż podobnie jak w latach poprzednich, sprzedaż minibusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych jest wspierana przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Akcja ma na celu wyrównanie różnic pomiędzy regionami, co niewątpliwie wpływa na poprawę ogólnej sytuacji życiowej wszystkich, którzy nie mogą przemieszczać się samodzielnie bądź w pełni sprawnie.

Liderzy w produkcji autobusów i minibusów

Niekwestionowanym liderem w tych segmentach w roku 2021 była marka Mercedes-Benz z liczbą sprzedanych autobusów wynoszącą 521 sztuk. Niestety deficyt dotknął także i tego potentata (-15% r/r), co w efekcie zaowocowało spadkiem udziału w rynku na poziomie -2,8 pkt proc.

Jak było do przewidzenia i w tym przypadku sytuację ratują osiągnięcia w kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 443 pojazdy i to przede wszystkim ten segment (plus pozycja lidera w autobusach turystycznych) pozwoliły marce uzyskać 38,3% udziału w całym autobusowym rynku w naszym kraju.

Kolejne miejsce na podium zajął Solaris z wynikiem 374 rejestracji (+4 szt. / +1,1% r/r).

Jednak bezsprzeczną niespodzianką jest trzecia lokata. Mianowicie, po raz pierwszy w historii swoje pozytywne piętno na stan ogólny rozwoju branży – od MINI poprzez pojazdy miejskie i międzymiastowe po turystyczne – odcisnęło Iveco. Swój sukces firma zawdzięcza dywersyfikacji dostaw w różnych kategoriach pojazdów.

W efekcie rok 2021 dla Iveco zamknął się wynikiem 118 rejestracji, czyli aż 58 szt. więcej niż przed rokiem (+96,7% r/r) i wzrostem udziału w rynku o 4,7 pkt proc do poziomu 8,7%.

Warto podkreślić, iż w odniesieniu do dwóch przodujących marek: Mercedes-Benz oraz Iveco swój istotny wpływ na sukces miało nasze przedsiębiorstwo Bus-Center, które jako autoryzowany partner proponuje klientom tylko sprawdzone rozwiązania, podnosząc tym samym atrakcyjność oferowanych pojazdów. Producent zabudowy autobusów Bus-Center oferuje swoim klientom  sprawdzone i doceniane marki co pokazuje, że nasza firma dba o jakość oraz bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.

Polska produkcja, synonim jakości

W świetle przedstawionych powyżej danych liczbowych nie sposób nie zauważyć wzrostu znaczenia rodzimego rynku minibusów. Odbywa się to za sprawą krajowych procentów, pośród których niepoślednią rolę odgrywa właśnie Bus-Center.

Porównując informacje z lat ubiegłych, daje się zauważyć stały trend wzrostowy dotyczący aut transportowych produkowanych w Polsce.

W 2021 roku sprzedano 533 pojazdy produkcji krajowej. Daje to wynik 39% udziału w całym rynku. Dla porównania, w całym 2020 r. „krajowy” wskaźnik wyniósł 551 szt., co oznaczało 36,8% udziału. Z kolei w 2019 roku liczba autobusów wyprodukowanych i sprzedanych w naszym kraju wyniosła 844 sztuki. Dzięki temu udział w rynku wyniósł 34%. Rok 2018 przyniósł udział w rynku na poziomie 32,2%, podczas kiedy 2017 rok zaowocował wartością udziału rzędu 26,2%.

Bardzo cieszy nas fakt, że firma Bus-Center została uwzględniona w raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w kategorii polskich firm, które prężnie działają przy produkcji zabudowy do busów oraz autobusów. Włożyliśmy swój wkład w osiągnięcie wyniku wynoszącego 70% krajowej produkcji rejestrowanych autobusów, dzięki czemu zostaliśmy docenieni przez PZPM. Cieszy nas, że na każde 10 sprzedawanych w Polsce autobusów blisko 7 jest produkowanych bądź zabudowywanych w naszym kraju. Uwzględnienie Bus-Center w statystykach PZPM traktujemy jako docenienie naszej pracy oraz motywację do rozwoju.