Projekty Bus-Center

Projekty

Projekt RPSW.02.05.00-26-0008/19 pod nazwą "Uruchamianie produkcji innowacyjnej specjalistycznej zabudowy samochodów ciężarowych przystosowanych do transportu osób"

Firma BUS-CENTER skorzystała z dofinansowania w ramach projektu pod nazwą „Uruchamianie produkcji innowacyjnej specjalistycznej zabudowy samochodów ciężarowych przystosowanych do transportu osób”. Przekazane środki są  Przeznaczane na rozwój prowadzonych przez nas usług oraz wprowadzanie nowoczesnych ulepszeń i udogodnień w wyposażanych pojazdach. Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji.

Projekt o nazwie "Popytowy System Innowacji - Rozwój MŚP w Regionie Świętokrzyskim Poprzez Profesjonalne Usługi Doradcze" rozwijający doradztwo w zakresie dostosowania modelu sprzedaży do wymagań konsumenckich.

W ramach projektu pn” Popytowy System Innowacji – Rozwój MŚP w Regionie Świętokrzyskim Poprzez Profesjonalne Usługi Doradcze” dofinansowanego z Funduszy Europejskich nasza firma dokonała zakupu usługi doradczej. Firma Bus-Center dokonała inwestycji w wykwalifikowane doradztwo z zakresu dostosowania modelu sprzedaży do rodzaju wymagań konsumenckich. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pełną pomoc w wyborze oraz porady dotyczące możliwości wyposażenia busów. Projekt został sukcesywnie i skrupulatnie zrealizowany.