Rejestracje nowych autobusów w Polsce i strategiczny miejski segment

Rejestracje nowych autobusów w Polsce i strategiczny miejski segment

Rejestracje nowych autobusów w Polsce i strategiczny miejski segment

Rejestracje nowych autobusów w Polsce i strategiczny miejski segment

Bieżący rok zachwiał rynkiem sprzedaży i rejestracji nowych pojazdów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Problemy wywołane przez COVID-19 nie ominęły również rejestracji nowych autobusów w naszym kraju. Jak kształtował się ten rynek od stycznia 2020, aż do początku trzeciego kwartału?

Liczba nowych rejestracji autobusów

Od początku roku do lipca włącznie polscy przewoźnicy zarejestrowali 859 nowych autobusów. Najlepiej radzi sobie segment autobusów miejskich – w tym przypadku zakup nierzadko dofinansowany jest w ramach projektów unijnych. Do lipca zarejestrowano 425 pojazdów z tej kategorii, co oznacza jednak spadek o 34,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mimo tego segment autobusów miejskich stanowił w tym okresie prawie 50% rejestracji ogółem i 82% rejestracji pojazdów o DMC>8 ton. Ciekawe jest to, że 53% (225) nowo zarejestrowanych autobusów miejskich miało napęd alternatywny, z czego 101 napędzano CNG, 103 elektrycznie zaś 18 było hybrydowych (diesel/elektryczny). Tak duży wzrost liczby takich pojazdów związany jest wykorzystaniem środków unijnych z programów operacyjnych: POIŚ, RPO i POPW. W przyszłości zakup autobusów elektrycznych, uważanych za najbardziej ekologiczne, również może być finansowany ze środków NFOŚiGW.

Segment minibusów

Dzięki dużej liczbie rejestracji segment autobusów miejskich wygrał z segmentem mini, obejmującym pojazdy poniżej 8 ton – tutaj wynik spadł o 50,7%. Jest bardzo prawdopodobne, że do końca roku pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton zachowają pozycję dominującą.

Jedynym, który odnotował wzrost względem roku ubiegłego, jest segment minibusów o DMC ≤ 3,5 tony, choć pojazdy o DMC od 3,5 tony do 8 ton odnotowały spadek o 51,3%. W tym segmencie istotną rolę odgrywają maszyny zaopatrywane w zabudowy busów do przewozu osób. To one stanowią trzon transportu lokalnego i międzymiastowego, oferując dobre warunki podróżowania za rozsądną cenę. Często też wykorzystuje się je do ruchu międzynarodowego. Zabudowy autobusów pozwalających na przewóz od kilkunastu do dwudziestu kilku pasażerów są chętnie wybierane przez większość przewoźników lokalnych, regionalnych i krajowych.

Prym wśród producentów wiedzie Mercedes-Benz, który cieszy się dużym powodzeniem w firmach zajmujących się zabudową pojazdów.


Zindywidualizowane zabudowy wnętrz busów

Dla bardziej wymagających klientów kierowana jest zindywidualizowana zabudowa wewnętrzna busa, po której staje się on pojazdem zapewniającym wysoki komfort podróżowania dla kilku pasażerów. Oprócz tego możliwe jest stworzenie zabudowy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych – zaopatruje się ją nierzadko w windy i inne rozwiązania ułatwiające podróżowanie osobom z dysfunkcjami ruchowymi. Takie pojazdy chętnie kupowane są m.in. przez samorządy lub organizacje NGO, zajmujące się pomocą dla tej grupy osób – szczególnie, że ich zakup jest mocno wspierany przez PFRON, dzięki czemu wskaźnik rejestracji takich pojazdów jest relatywnie różny pomiędzy regionami. Miejsca, w których można wykonać takie specjalistyczne zabudowy busów to np. Kielce. W mieście tym można zlecić wykonanie homologowanej zabudowy do busów marek Iveco i Mercedes – zarówno nowych, jak i używanych.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem www.bus-center.com.pl