Wszystko, co musisz wiedzieć o homologacji

Wszystko, co musisz wiedzieć o homologacji

Wszystko, co musisz wiedzieć o homologacji

Wszystko, co musisz wiedzieć o homologacji

Homologacja jest to dokument upoważniający nowy typ pojazdu do poruszania się po drogach publicznych. W zasadzie powinniśmy mówić o świadectwie homologacyjnym, natomiast homologacją nazywać cały proces, w wyniku którego takie świadectwo otrzymujemy.

Co to jest homologacja? Homologacje całopojazdowe – zabudowa Mercedes, Iveco

W trakcie tego procesu tzw. władza homologacyjna na podstawie zestawu badań wykonanych dla konkretnej jednostki technicznej i przy pozytywniej ocenie jej stanu i spełnieniu niezbędnych kryteriów, wydaje świadectwo homologacji dla tego pojazdu. Takie świadectwo uprawnia pojazd do jego rejestracji i jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych.

Nasza firma Bus-Center w 2015 roku uzyskała homologację całopojazdową na autobus zbudowany w oparciu o pojazd marki Mercedes Sprinter. Nasza homologacja obejmowała cztery warianty rozmieszczenia wnętrza. Od kwietnia 2018r. w ramach współpracy z IVECO POLAND posiadamy w naszej firmie homologację całopojazdową na autobus na bazie tej marki. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, w sekcji homologacja IVECO i homologacja Mercedes. W związku z tym zabudowa mercedes lub inne zabudowy do busów są wykonywane przez nas niezwykle profesjonalnie i z zachowaniem wszelkich przepisów.

Warto również zwrócić uwagę na określenie „homologacja europejska”. Pojazdy posiadające homologację europejską można sprzedawać i rejestrować w każdym państwie Unii Europejskiej. Homologacje europejskie wydawane są zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE.

Jaka jest różnica pomiędzy pojazdem niekompletnym, kompletnym a skompletowanym?

Jednym z podstawowych podziałów, który należy brać pod uwagę przy ubieganiu się o homologację, jest typ pojazdu:

 • Pojazd niekompletny – pojazdem niekompletnym nazywamy np. podwozie samochodu ciężarowego . Posiada to wybrane cechy użytkowe oraz spełnia niezbędne wymagania, natomiast musi przejść przez jeszcze co najmniej jeden etap kompletacji.
 • Pojazd kompletny – jest to pojazd, w którym można dokonać zmian konstrukcyjnych, które podlegają ocenie homologacyjnej. Są to czynności związane m.in. z dodatkową zabudową wnętrza czy zmianami w architekturze zewnętrznej. Jest typ, który bezpośrednio dotyczy zabudowy do busów czy zabudowy autobusów. Na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019r. zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, czytamy:

§ 9g W autobusie mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń, jeżeli są spełnione wymagania techniczne określone w załączniku nr 7a do rozporządzenia i wymagania dotyczące wytrzymałości siedzeń i  ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 80 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ.

[…]

§ 9i. W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9b, 9d, 9f i 9g, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.”;

 • Pojazd skompletowany – jest to pojazd powstały w wyniku wielostopniowej homologacji, spełniający określone wymagania

Zabudowy busów do przewozu osób. Jakie pojazdy obejmują kategorie M i N?

Warto zwrócić także uwagę na kategorie M i N homologacji, które bezpośrednio dotyczą pojazdów silnikowych zaprojektowanych i skonstruowanych do przewozu osób i ich bagaży (M) – dotyczy to bezpośrednio zabudowy busów do przewozu osób. Drugą kategorię stanowią pojazdy do przewozu ładunków (N) – zabudowa wewnętrzna bus.

Obie z kategorii posiadają także własne podziały.

Kategorię M dzielimy na:

 • M1 – pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
 • M2 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
 • M3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Kategorię N dzielimy na:

 • N1 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony.
 • N2 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton.
 • N3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton.

Zmiany w zasadach wydawania świadectw homologacji

Zgodnie z informacją Instytutu Transportu Samochodowego, zmiany w zasadach wydawania świadectw homologacji mają na celu wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności pojazdów zagrażających bezpieczeństwie w różnym zakresie – zdrowiu i życiu ludzi, ale również środowisku naturalnemu.

Nowe przepisy regulują także sprawy związane z ważnością świadectw homologacji, nowymi wzorami dokumentów oraz wprowadzają nową indywidualną, europejską homologację dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii.

Najważniejsze zmiany to:

 • wprowadzenie terminu ważności wydanego świadectwa homologacji, 7 lat dla pojazdów kategorii M1 i N1 oraz 10 lat dla kategorii M2, M3, N2, N3
 • wprowadzenie dodatkowej, nowej „homologacji indywidualnej pojazdu UE” (Europejskie dopuszczenie jednostkowe pojazdu) dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii M, N, O;
 • wprowadzenie nowego wzoru certyfikatu zgodności (CoC) w formacie papierowym dla wszystkich wydanych homologacji

W Bus-Center zagwarantujemy Tobie i Twojej firmie unikalne zabudowy do busów i zabudowy autobusów względem najbardziej wymagających wymagań rynkowych. Zachęcamy do sprawdzenia naszej pełnej oferty, a w przypadku pytań, do nawiązania kontaktu – bezpośrednio pod numerem telefonu:  +48 509 940 767 lub poprzez formularz kontaktowy.