Nowy Autobus dla WTZ w Jędrzejowie

Nowy Autobus dla WTZ w Jędrzejowie

Bus-center, lider w branży transportowej, z dumą ogłasza sprzedaż autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie. Ten wyjątkowy projekt, zrealizowany dzięki wsparciu Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, stanowi przełom w dostępności i komforcie transportu dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

W dniu 20 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, miało miejsce uroczyste przekazanie dwudziestoosobowego autobusu, specjalnie przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojazd, wyposażony w nowoczesne udogodnienia, w tym miejsce do przewozu osób na wózku inwalidzkim, jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie transportu osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie projektu w wysokości 330 tysięcy złotych pochodziło z Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych (PFRON), co podkreśla znaczenie współpracy publiczno-prywatnej w realizacji inicjatyw społecznych. W ceremonii przekazania autobusu uczestniczył między innymi Andrzej Michalski, dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON.

Dzięki tej inicjatywie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie zyskają nie tylko bezpieczny, ale i komfortowy środek transportu, co znacząco wpłynie na ich codzienne życie i mobilność. Bus-center, poprzez udział w tym projekcie, potwierdza swoje zaangażowanie w społecznie odpowiedzialny biznes oraz dążenie do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Ten projekt jest kolejnym krokiem w kierunku budowania bardziej inkluzjiwnej społeczności, gdzie każdy ma równy dostęp do usług i możliwości. Bus-center jest dumny, że może być częścią tej pozytywnej zmiany.zmieniono11:45

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/nowy-autobus-dla-wtz-w-jedrzejowie/#prettyPhoto